Välkommen till Romeleåsen
-Sjölandskapet i södra Skåne

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns i områdena. l dessa områden ska turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Ändamålet är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom Sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional betydelse eftersom många människor bor i närområdet. En viktig del i ändamålet är att arbeta får att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att fårbättra folkhälsan.

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna LundMalmö, SjöboSkurupSvedalaTrelleborg och Ystad samt Region Skåne.

Övriga länkar: SkåneledenStiftelsen Skånska LandskapVisit Skåne och Skånetrafiken

Strategi för Romeleåsen och Sjölandskapet på samråd 

Yttranden skickas till romeleasensjo@gmail.com

Sista dag för yttrande 2018-03-27.

Ta del av förslaget till strategi här.

Konferens om utveckling av Romeleåsen och Sjölandskapet den 2 mars

Under 2017 har Romeleås- och Sjölandskapskommittén tagit fram ett förslag till strategi för utveckling av Romeleås- och sjölandskapet. Det skickades på remiss strax före jul och yttranden ska vara inkomna senast  27 mars. Arbetet har skett i bred dialog med medlemmarna i kommittén, myndigheter samt markägarorganisationer, några större markägare samt ideella organisationer. I strategin tas bl. a upp frågor rörande:

  • Värnandet och utveckling av natur- och kulturmiljövärdena
  • Nåbarhet till området från omgivande tätorter samt tillgänglighet för besökare
  • Förutsättningar och möjligheter att utveckla verksamheter som är en tillgång för besökare, men som även bidrar till utveckling av jobb på landsbygden

För information och möjligheter till dialog kring förslaget till strategi, anordnar kommittén en konferens fredagen den 2 mars i Svedala Folkets hus kl 9 - 16.

Ta del av programmet här.

Anmälan till konferensen

Anmälan ska ske snarast onsdagen den 28 februari via följande länk:

http://simplesignup.se/private_event/126351/d649a244d9

Ange önskemål om särskild kost vid lunchen etc.

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår