11. GABELJUNG

 

På ängarna finns kärr med rik växtlighet. I det artrika kalkrikkärret växer ängs- och majnycklar samt slankstarr, en indikator för rikkärr. 

 

I rikkärret växer även kärrfibbla, kärrspria och svalting. Rikkärren användes förr till slätter och bete och många av de arter som växer i rikkärren är beronde av hävd i någon form. På de lite torrare partierna runt kärret växer darrgräs och höskallra. De rika förekommer av både darrgfräs och höskallra visar att området har hävdats under lånd tid.

I hagen på den stora backen växer sommartid typiska torrängsarter som rödven, femfingerört, harklöver och puktörne och på de allra torraste partierna kan gråfibbla bilda hela mattor. De mindre vattenhålen vid foten av backen innehållet i de upptrampade partierna en sällsynt krypande vattenväxt, den lilla krypflokan. Ute i vattnet växer smalkaveldun. 

På 1700-talet fanns det en stork vid Gabeljung. Läkaren och naturforskaren Johan Leche omtalade 1744 att en koloni vit stork häckade just vid Gabeljung.  

I vattenhålen och gölarna kan man på försommaren höra bl.a. den ätliga grodan. Bland fjärilarna förekommer kvickgräsfjärilen som kom till Skåne i slutet av 1930-talet och fjärilen finns idag främst i västra Skåne. Gabeljungs skogar är rika på däggdjur, bl.a. dovhjort, rådjur, grävling och ekorre. Glada och ormvräk hör till häckfåglarna. Vintertid kan man med lite tur få se en havsörn flyga förbi, kanske påväg till den närliggande Havgårdssjön. 

 

VÄGBESKRIVNING

 Gabeljung nås från Norra Grönby, nordost Anderslöv. Svång österut, in på Gabeljungsvägen, strax söder om avtagsvägen mot Grönalund. Kör ca 600 m och ställ bilen vid den gamla grustäcten, som idag är planterad med lärk och tall.  

 

 

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår