Välkommen till Romeleåsen - Sjölandskapet i södra Skåne

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns i områdena. l dessa områden ska turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Ändamålet är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom Sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional betydelse eftersom många människor bor i närområdet. En viktig del i ändamålet är att arbeta för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra folkhälsan.

Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna LundMalmö, SjöboSkurupSvedalaTrelleborg och Ystad samt Region Skåne.

Övriga länkar: SkåneledenStiftelsen Skånska LandskapVisit Skåne och Skånetrafiken

Strategi för Romeleåsen och Sjölandskapet  

Strategi för utveckling av Romeleås- och sjölandskapet - Vision 2030

Ta del av strategin här.

Läs mer

Verksamhet Kunskapssammanställning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår