3. Ullbergskroken

3. Ullbergskroken

Söder om Södra Lindholmens gård ligger en halvcirkelformad brant som kallas ullebergskroken.

Nivåskillnaden mellan det småkuperade backlandskapet i söder och platån i norr är hela 30 meter och förstärks av lövstigen på sluttningen. Från stubbamöllan vid platåns kant har man vidsträckt utsikt över slättlandskapet i söder. Branten skapades när inlandsisen stoppades upp av moränmassor och bildade en s k ändmorän. Kringliggande ismassor har sedan dämt upp en issjö, där lermassor lämnats kvar ovanför branten. Nedanför har vattenströmmar sedan runnit och förstärkt nivåskillnaden. Äldre träd och en hel del sällsynta svamparter finns i området.

Vägbeskrivning

Kör Aggarpsvägen tillbaka till Södra infarten och tag till höger på väg 108. Strax tar du vänster på Elinedalsvägen. Vägen slingrar sig sedan vidare mot Alstad. På vänster sida ute i åkerlandskapet finns en trädrad med den sällsynta naverlönnen. Detta är den enda vilda växtplatsen i landet och bladet på trädet ingår i Svedala kommuns kommunvapen. Strax ges vida utblickar över landskapet i söder och på vänster sida syns den trädklädda branten Ullebergskroken. Tag vänster i vägkorset mot Ugglarp ocg ca 400 meter längre fram finns det möjlighet att ställa bilen och undersöka sluttningen.

Klicka för vägbeskrivning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår