5. Romeleklint

5. Romeleklint

Från Romeleklint, 175 möh, har man utsikt över Vombsänkan i norr. 

Följer man Skåneleden från Romeleklint mot Veberöd, går stigen en bit genom en gles och knotig bokskog med inslag av grov hassel - en rest av gammal utmarksskog. Före det moderna jord- och skogsbrukets dagar utnyttjades skogarna till bete, vedtäkt och ollonbete till grisar.

Carl von Linné besökte området den 9 juni 1749 och skriver i sin dagbok bland annat att: "Romeleklint låg en kvart ifrån Väveryds kyrka. Här blev landet efterhand upphöjt och var med grön betesmark på allasidor betäckt. Berget var helt brant på norra sidan och hade skog på östra."

Linné beskrev vilken utsikt som fanns från Romeleklint när han besökte platsen. 

Dåtidens mångbruk gav skogen en helt annan karaktär än våra dagars likåldriga barrskogar. Rester av utmarksskogar har ett stort kulturhistoriskt värde. De är också viktiga för bland annat insekter eftersom träden ofta är grova och innehåller håligheter och död ved. 

Områdena Risen, Häckeberga och Romeleklint ingår också i foldern Häckeberga & Romeleåsen där områdena är beskrivna mer i detalj. Denna karta ger en god överblick över området samt de olika aktiveter som finns att göra. 

Vägbeskrivning

Romeleklint kan nås från Veberöd genom att följa skyltar från kyrkogatan (skåneleden). Nås även genom att vandra Skåneleden från P-platsen vid Väderkullen (The Lodge) samt att vandra skåneleden från Kullavägen söder om Romeleklint.

Klicka för vägbeskrivning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår