Kunskapssammanställning

ROMELEÅSEN OCH SJÖLANDSKAPET - EN KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING med analyser och utgångspunkter för fortsatt dialog

I Romeleåsen och Sjölandskapet finns de enda större naturområdena, som är tillgängliga i relativ närhet av de tätorter där flertalet av Skånes medborgare bor. Området är därför mycket viktigt för drygt hälften av Skånes befolkning, och är även särskilt utpekat i miljöbalken, 4 kap, § 2

I syfte att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena i Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen har Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK, bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne.

En viktig del i ändamålet, som det uttrycks i stadgarna: ”är att arbeta för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra folkhälsan.”

Det finns starka skäl att se till området i sin helhet, ur ett landskapsperspektiv och utgå från medborgarnas behov både i nuläget, och på längre sikt. Kommittén har därför låtit utarbeta en kunskapssamsammanställning med analyser och utgångspunkter för fortsatt dialog.

Rapport Kunskapssammanställning

Hälsningar

Romeleås- och Sjölandskapskommittén

Gunnar Jönsson
Ordförande

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår