11: Gabeljung

11: Gabeljung

En fantastiskt område för den naturrintresserade. På höjden växer strövvänliga bokskogar och på den västra sluttningen finns en betesmark med flera kärr och småvatten. På ängarna finns kärr med rik växtlighet.

Backen är uppbyggd av isälvsmaterial från slutet av sista istiden och grusförekomsten har utvunnits i ett nu skogsplanterat grustag. Skogen vid Gabeljung är det sydligaste skogspartiet mot söderslätt och under höstens flyttfågelsträck samlas många skogslevande fåglar här innan de ger sig ut över slätten och Östersjön. Gabeljung kommer förmodligen från orden "gapa" och "ljung". Troligen har det en gång i tiden vuxit klockljung i trakten.

I rikkärret växer även kärrfibbla, kärrspria och svalting.  I det artrika kalkrikkärret växer ängs- och majnycklar samt slankstarr, vilket är en indikator för ett så kallat rikkärr.  Rikkärren användes förr till slåtter och bete och många av de arter som växer i rikkärren är beronde av hävd i någon form. På de lite torrare partierna runt kärret växer darrgräs och höskallra. De rika förekomsterer av både darrgräs och höskallra visar att området har hävdats under lånd tid.

I hagen på den stora backen växer sommartid typiska torrängsarter som rödven, femfingerört, harklöver och puktörne och på de allra torraste partierna kan gråfibbla bilda hela mattor. De mindre vattenhålen vid foten av backen innehållet i de upptrampade partierna en sällsynt krypande vattenväxt, den lilla krypflokan. Ute i vattnet växer smalkaveldun. 

På 1700-talet fanns stork vid Gabeljung. Läkaren och naturforskaren Johan Leche omtalade 1744 att en koloni vit stork häckade just vid Gabeljung.  

I vattenhålen och gölarna kan man på försommaren höra bl.a. den ätliga grodan. Bland fjärilarna förekommer kvickgräsfjärilen som kom till Skåne i slutet av 1930-talet och fjärilen finns idag främst i västra Skåne. Gabeljungs skogar är rika på däggdjur, bl.a. dovhjort, rådjur, grävling och ekorre. Glada och ormvräk hör till häckfåglarna. Vintertid kan man med lite tur få se en havsörn flyga förbi, kanske påväg till den närliggande Havgårdssjön.

Vägbeskrivning

Gabeljung nås från Norra Grönby, nordost Anderslöv. Svång österut, in på Gabeljungsvägen, strax söder om avtagsvägen mot Grönalund. Kör ca 600 m och ställ bilen vid den gamla grustäkten, som idag är planterad med lärk och tall.

Klicka för vägbeskrivning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår