RÅSKs verksamhet

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns i områdena. l dessa områden ska turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Ändamålet är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional betydelse eftersom många människor bor i närområdet. En viktig del i ändamålet är att arbeta för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra folkhälsan.

Kommitténs uppgifter

Samarbetet innebär

  • att verka för att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena samt friluftslivets intressen inom området som gynnar rekreation, friluftsliv, naturupplevelser och folkhälsa.
  • att informera, i första hand medborgarna, om området, i syfte att förbättra kunskapen om dess historia och värden av olika slag samt stimulera till besök i området.
  • att verka för att besök i området ska underlättas genom förbättring av tillgängligheten.
  • att verka för verksamheter som är en tillgång för besökare, men som även bidrar till utveckling av landsbygden.
  • att fånga upp önskemål från medlemmarna samt ta olika initiativ som medverkar till att nå syftena ovan.

Dokument

Stadgar RÅSK policy för medfinansiering

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår