16. Allmänningen - Häckeberga Fälad

16. Allmänningen - Häckeberga Fälad

Öster om Genarp höjer sig Romeleåsen och på dess sluttning ligger en större betesmark som kallas Allmänningen.

Tidigare var större delen av Romeleåsen betesmark. Idag är stora delar planterade med skog, främst granskog. För att bevara en del av de blomsterrika betesmarkerna har detta område avsatts som naturreservat. Strax öster om parkeringen passeras Höje å där resterna av Häckeberga kvarn kan studeras. Kring ån har man också restaurerat en del av de slåtterängar som tidigare var så vanliga längs vattendraget. Skåneleden passerar genom naturreservatet från Genarp upp på åsen.

Vägbeskrivning

Från Häckeberga slott går vägen längs sjön norrut mot Genarp. Vid infarten till samhället finns en avtagsväg till höger mot idrottsplatsen, Ekvallen, och direkt därefter går en avtagsväg till höger ned till en stor parkeringsplats.

Klicka för vägbeskrivning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår